Материалы Южно-Уральского педагогического собрания «Технологии управления образовательными системами», 17 августа 2017 года

Kouzova E.A._Proektnoe upravlenie

Kuznetsov A.I._Tehnologii upravleniya obrazovatelnyimi sistemami

Smirnov V.V._Molodezhnaya politika kak instrument formirovaniya kadrovogo rezerva regionalnoy ekonomiki

Chukin M.V. _Sovremennoe professionalnoe obrazovanie kak osnova sozdaniya prostranstva innovatsiy v regione

Kozlov_Informatsionnoe obschestvo — obrazovatelnyiy kontekst