Документы

Kouzova E.A._Proektnoe upravlenie Kuznetsov A.I._Tehnologii upravleniya obrazovatelnyimi sistemami Smirnov V.V._Molodezhnaya politika kak instrument formirovaniya kadrovogo rezerva regionalnoy ekonomiki Chukin M.V. _Sovremennoe professionalnoe obrazovanie kak osnova sozdaniya prostranstva innovatsiy v regione Kozlov_Informatsionnoe obschestvo — obrazovatelnyiy kontekst

Материалы Южно-Уральского педагогического собрания «Технологии управления образовательными системами», 17 августа 2017 года

Kouzova E.A._Proektnoe upravlenie Kuznetsov A.I._Tehnologii upravleniya obrazovatelnyimi sistemami Smirnov V.V._Molodezhnaya politika kak instrument formirovaniya kadrovogo rezerva regionalnoy ekonomiki Chukin M.V. _Sovremennoe professionalnoe obrazovanie kak osnova sozdaniya prostranstva innovatsiy v regione Kozlov_Informatsionnoe obschestvo — obrazovatelnyiy kontekst

Конкурс «Лучшая профессиональная образовательная организация» является традиционным для системы профессионального образования Челябинской области. Целями конкурса является совершенствование и развитие областных государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области, и направлен на...

Итоги конкурса «Лучшая профессиональная образовательная организация» и учреждение премии имени В.П. Омельченко в 2017 году

Конкурс «Лучшая профессиональная образовательная организация» является традиционным для системы профессионального образования Челябинской области. Целями конкурса является совершенствование и развитие областных государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области, и направлен на...

Материалы совещания руководителей профессиональных организаций Челябинской области 16 августа 2017 года Pimenova Lisunov Hudoley Kusnezov Sablukov Sayko Statirova Sidorov Sichinskiy_2 Chernishova Sichinskiy_1

Материалы совещания руководителей профессиональных организаций Челябинской области 16 августа 2017 года

Материалы совещания руководителей профессиональных организаций Челябинской области 16 августа 2017 года Pimenova Lisunov Hudoley Kusnezov Sablukov Sayko Statirova Sidorov Sichinskiy_2 Chernishova Sichinskiy_1

Протокол и материалы расширенного совещания Президиума Совета директоров ПОО и Правления Ассоциации ОУ СПО Челябинской области от 18 мая 2017 года Stashkevich Sichinskiy Andryushenko PROGRAMMA Presidiuma Soveta ot 18_05_2017 Protokol Presidiuma Soveta direktorov POO ot 18_05_2017_1 Kunicina Engelman Ponomareva Kerer

Протокол и материалы расширенного совещания Президиума Совета директоров и Правления Ассоциации

Протокол и материалы расширенного совещания Президиума Совета директоров ПОО и Правления Ассоциации ОУ СПО Челябинской области от 18 мая 2017 года Stashkevich Sichinskiy Andryushenko PROGRAMMA Presidiuma Soveta ot 18_05_2017 Protokol Presidiuma Soveta direktorov POO ot 18_05_2017_1 Kunicina Engelman Ponomareva Kerer

Победители и призеры областных олимпиад по общеобразовательным дисциплинам 2017 г. spisok_pobediteley_olimpiad_27_04_2017

Победители и призеры областных олимпиад по общеобразовательным дисциплинам 2017 г.

Победители и призеры областных олимпиад по общеобразовательным дисциплинам 2017 г. spisok_pobediteley_olimpiad_27_04_2017